ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 614-33

dscn0707
110,00 €

Συνθετικό χαλί

Αντιστατικό-Ανθεκτικά χρώματα

Αντισκοριτικό

διαστάσεις:

1,65x2,35 στα 110 ευρώ